Aplikacja IncentiveApp

Platforma IncentiveApp jest produktem firmy PRO DUCT BBF, która specjalizuje się w tworzeniu systemów zarządczych na potrzeby marketingu bezpośredniego i programów wsparcia sprzedaży. Platforma jest dedykowana dla firm, które chcą pogłębiać partnerskie relacje ze swoimi klientami i szerzej wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Organizatorzy projektu przedstawiają aplikację w trzech pakietach: podstawowym, komunikacyjnym oraz konkursowym umożliwiającym rozszerzenie udziału w całościowej realizacji projektu, w którym sam wyjazd jest jednym z elementów większej całości.

Platforma umożliwia:

– oszczędność czasu i pieniędzy

– przejrzystość i łatwą obsługę aplikacji

– sprawne zarządzanie wyjazdem

– stałą dostępność, także offline

– łatwą integrację z grupą

– selektywność komunikacji

– łatwość rozliczeń za imprezę

– uniwersalność obsługi

Aplikacja udostępnia uczestnikowi potrzebne informacje w przejrzystej formie, a ich aktualizacja jest szybka i prosta. Więcej informacji o platformie można znaleźć na stronie: https://www.incentiveapp.pl/

Translate »